Mundo científico

O noso centro de interés durante este curso está sendo a CIENCIA.

Observación do que ocurre ó noso arredor, preguntas que se nos ocurren, cousas que queremos saber…. suposicións= hipóteses… investigación e experimentación…conclusións…

ISTO É O QUE FAN OS CIENTÍFICOS!!!!!

e nós tamén queremos ser científicos….

QUEN  SE  APUNTA???? 

ALÁ   IMOS…!!!!!

Primeiro tema …. o tempo que fai… é normal? foi sempre asi???

Para comezar vexamos este vídeo

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt