Category: ciencias sociais

RELEVO: AS NOSAS PAISAXES

Repasamos e profundizamos nos contidos. MAPAS INTERACTIVOS  

O PASO DA HISTORIA

Conforme vaias vendo o vídeo, terás que contestar a unha serie de preguntas. Estás preparada/o?