Arquitectura de Noia

Sociedade Liceo de Noia

Forma: Rectangular.

Tamaño: Grande

Cor: Azul e con un mural de Alfonso Costa.

Estilo: Moderno con fins culturais.

Elementos: Ventanas en varios niveis. Portas acristaladas con unha terraza.

Leave a Reply