Archive for julio, 2013

Palco da Música

miércoles, julio 3rd, 2013

Palco da música na alameda de Noia

Elementos arquitectónicos: 7 columnas,balaustrada de ferro pintada de verde.

Tamaño:  É  bastante grande, ocupa unha parte da alameda.

Forma: Romboide.

Cor: Negro e verde.

Estilo: Pertenece  a un estilo para  actividades musicais.

Elementos: Destacan as columnas e as  balaustradas. Tamén a cornisa que

corona o teito.

Ubicación: Alameda de Noia.

Número de plantas: Unha planta.

Número de ventanas: Ningunha.