Test semanal

 

Palmeiras con farola

Señala a árbore que non existe na alameda de Noia






Cantos liquidámbares hai en cada fila da alameda?





Cantos liquidámbares hai en total?





A fila de palmeiras ónde se atopa?





A escultura de Felipe de Castro, ónde se atopa?





Cal das seguíntes àrbores colle unha cor vermella en outono?







Leave a Reply