Que se celebra o 9 de maio?

Despois de visionar o vídeo e co apoio do material Europa en poucas palabras

así como de varias webs como

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_es.htm

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-9-12_es

http://www.europarl.europa.eu/portal/es

Tenta facer correctamente, e poñendo moita atención ás instruccións, polo menos 2 dos temas do xogo Descubre a Unión Europea e terás un premio!


Premio nobel de Economía 2017

embedded by Embedded Video

Contesta ás seguintes preguntas:

Comenta algunha reseña bibliográfica do galardonado este ano co nobel de economía explicando de que trata.

En que se basean os estudios do premiado? (en 3 frases)

O concepto do “o empuxón” en que consiste?

Explica o “efecto propiedade”

O premio de economía é nobel ou estrictamente non é nobel? Explícao.

Enlaces:

https://elpais.com/economia/2017/10/09/actualidad/1507532364_821806.html

https://elpais.com/elpais/2017/10/11/opinion/1507730061_935567.html

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/richard-thaler-gana-nobel-de-economia-2017.html

https://www.elblogsalmon.com/economia/richard-h-thaler-premio-nobel-de-economia-201

https://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2017/10/10/nobel-economia-poco-convencional/0003_201710G10P30991.htm


Titulacións con maior tasa de emprego

 


Evolución dos empregos… quen cobra máis?

Le máis pinchando AQUÍ


Atréveste a xogar ao pasapalabra?

Macromagnitudes


Imposto sobre o Valor Engadido

 

IVE (imposto ao valor engadido ou impostos sobre o valor engadido)

O IVE é un imposto indirecto; chámase así porque a diferenza dos impostos directos, non repercute directamente sobre os ingresos, pola contra, recae sobre os custos de produción e venda das empresas e calcúlase sobre os prezos que os consumidores pagan polos devanditos produtos. Isto significa que se aplica sobre o consumo e que resulta financiado polo consumidor final. Dise que é un imposto indirecto que o fisco non o recibe directamente do contribuínte.

O cobro do IVE concrétase cando unha empresa vende un produto ou servizo e emite a factura correspondente. As compañías, polo xeral, teñen o dereito de recibir un reembolso do IVE que pagaron a outras empresas a cambio de facturas, o que se coñece como crédito fiscal, restándo do monto de IVE que cobran aos seus clientes (o débito fiscal). A diferenza entre crédito fiscal e débito fiscal debe ser entregada ao fisco.

¿Como se calcula a cantidade para pagar?

IVE repercutido = Prezo de Venda × Tipo de IVE repercutido de cada factura emitida.

IVE soportado = Prezo de compra × Tipo de IVE soportado de cada factura recibida por compras e gastos.

IVE a pagar = IVE repercutido – IVE soportado

O pago fraccionado de IVE realizarase presentando o modelo 303 ata o día 20 dos meses de abril, xullo e outubro e ata o 30 de xaneiro. Se se cotiza en módulos estando acollido ao réxime simplificado de IVE, o impreso a presentar é o 310 os tres primeiros trimestres e o 311 o cuarto. Complétase co resumo anual de IVE a presentar no modelo 390 no mes de xaneiro.

Se o IVE soportado fose maior ao repercutido, na declaración anual poderase solicitar a Facenda a devolución da diferenza ao noso favor. Esta devolución adoita ter lugar, por tanto, entre os meses de marzo e xuño do ano seguinte.

Tipos de IVE e Exencións de IVE

Actividades exentas: servizos médicos e sanitarios, educación e formación, sociedades culturais e deportivas, operacións financeiras e de seguros e aluguer de vivendas.

IVE super-reducido (4%).

4%: tipo superreducido aplicable a alimentos (pan, fariñas, cereais, leite, queixos, ovos e froitas e verduras), libros, xornais, revistas, medicamentos, produtos e servizos para discapacitados e vivendas de protección oficial (VPO).

IVE reducido (10%).

Tipo reducido aplicable entre outras actividades a:

Bens: resto de produtos de alimentación, incluídos os de animais, bens para agricultura e gandería (sementes, fertilizantes, herbicidas, plásticos), flores e plantas, auga, medicamentos para animais, lentes e lentes de contacto, equipos e instrumental médico, vivendas.

Servizos: transporte terrestre de viaxeiros, hostalería, restaurantes, cámpings, balnearios, servizos para explotacións agrícolas, forestais e gandeiras, limpeza de rúas e parques públicos, recollida de lixos e tratamento de residuos, servizos culturais (cinema, teatro, museos, bibliotecas, circo), parques de lecer, servizos funerarios, asistencia sanitaria e dental, espectáculos deportivos, exposicións e feiras comerciais, execucións de obras e importación de arte e antigüidades.

IVE xeneral (21%).

O 21%, tipo xeral que se aplica ao resto de bens e servizos.

Fontes:

http://www.bolsamania.com/declaracion-impuestos-renta/tipos-de-iva/

http://infoautonomos.eleconomista.es/fiscalidad/iva/

http://www.agenciatributaria.es/AEAT.internet/Inicio/_Segmentos_/Empresas_y_profesionales/Empresas/IVA/IVA.shtml

http://www.banrepcultural.org/blaavirtual/ayudadetareas/economia/iva

 


Evolución del paro desde el inicio de la crisis

El paro es una situación en la que se dice que se encuentra una persona, apta para trabajar, no dispone de trabajo aunque lo busca.

La tasa de paro es el porcentaje de una población que está en paro y se calcula dividiendo las personas paradas entre la población activa y multiplicando por 100.

Desde el inicio de la crisis en 2007, la tasa de paro ha subido notablemente en España

Antes del comienzo de la crisis, en 2007, la tasa de paro estaba entre el 7% y el 10%. Al cabo de un año pasó a ser el 17% de la población española. No obstante, el sector de la población que más afectado se vio fueron los menores de 25 años, ya que su tasa de paro superaba el 30%. Desde entonces la cosa fue de mal en peor. A finales de 2011, coincidiendo con el fin de J.L. Rodríguez Zapatero como presidente del gobierno y con la llegada de Mariano Rajoy, la tasa de paro estaba en el 23%, según Eurostat, pero la parte mas afectada seguían siendo los menores de 25 años, pues su tasa de paro estaba ya en el 50%. El paro siguió subiendo en todos los sectores de la población durante 2012, suponiendo una tasa de paro del 25% de la población. En 2013 se alcanzó la cifra mas alta desde el fin del franquismo: el 27% de la población no tenía trabajo. Como viene siendo habitual, el sector que peores tasas de paro tenía eran los menores de 25 años, con una tasa de paro en torno al 55%. A partir de 2014 las tasas de paro empezaron a disminuir, puesto que la tasa de paro descendió del 25%. En 2015 la tasa de desempleo siguió bajando y a finales de 2016 la población desempleada se había reducido hasta el 18%. Refiriéndonos a los menores de 25 años que no tenían trabajo, su tasa de paro estaba en torno al 50%, bastante más alta que cuando empezó la crisis.

Aunque parezca que un 18% de población desempleada no es mucho, si comparamos a España coResultado de imagen de paro en españan otros países de la Zona Euro, que tiene una media del 10%, podemos ver que aún hay mucho margen de mejora.

El paro no es el mismo para hombres que para mujeres: Al principio de la crisis había más mujeres en paro que hombres. Sin embargo, por la falsa creencia de que el trabajo de la mujer es menos valioso, la tasa de paro de las mujeres fue menor que la de los hombres desde 2009, ya que, como por el mismo trabajo es peor pagada una mujer que un hombre, se contrataron más mujeres. La diferencia de sueldos entre un hombre y una mujer es tal que, desde mediados de noviembre (dependiendo del trabajo) las mujeres trabajarían gratis.

En España, la distribución del paro en 2015 es distinta en las comunidades autónomas, siendo Andalucía, Extremadura y Canarias las que mas porcentaje de parados por habitantes tiene. En Galicia la tasa de paro está entre el 15 y el 20% y Pontevedra es la que más porcentaje tiene de las 4 provincias de Galicia. Las comunidades que menos paro tienen son Aragón,  Navarra, País Vasco y La Rioja.

Fuentes:

http://www.elmundo.es/grafico/economia/2014/10/24/544a3a98268e3ece028b456d.html

https://javiersevillano.es/EPA.htm


El dinero negro en España

España es uno de los lugares donde más dinero negro o en B se puede encontrar, este oscila entre en el 18% y el 24,6% del PIB español, datos que nos ponen como el noveno país que más defrauda y los terceros en Europa occidental. Pero antes de nada saber hay que saber cuál es el significado de este termino:

Existen dos acepciones:

Dinero negro propiamente dicho: Es aquel que procede de actividades ilegales y que no puede ser declarado directamente a Hacienda porque supondría una confesión sobre dichas actividades.

Dinero negro en sentido amplio o dinero sucio: Es aquel que no ha sido declarado Hacienda por el motivo que sea, siendo en muchas ocasiones éste la evasión de impuestos. El dinero sucio puede proceder también de actividades legales como pagar un alquiler – pero sin contrato- o cobrar el salario al margen de la nómina-, aunque ocultar ese capital al fisco no lo sea.

En España, como hemos comentado anteriormente, supone una gran parte del PIB español, dentro de este, los sectores que más destacan son:

Construcción:29%

Hoteles y restaurantes:19%

Comercios:18%

porcentaje de dinero negro según sector en España

Todo esto lleva consigo unas consecuencias como un sistema de ingresos debilitado por el deterioro de la actividad económica y el aumento del paro, el fuerte peso de la ‘caja B española’ es un obstáculo más para la recuperación. Este tipo de fraude implica menos ingresos públicos, competitividad desigual, ausencia de seguridad para los trabajadores… Se supone que unos 50.000-60.000 millones de euros Hacienda deja de recaudar por la evasión de impuestos que supone el dinero negro.

En el año 2016 podemos ver que al 8% de los ejecutivos considera que los sobornos son una práctica extendida para conseguir contratos en España, una cifra que vuelve a duplicar los registros de nuestros vecinos. El 28% no ve problemas en los pagos en B, lo que coloca a España en el octavo puesto en relación con esta conducta. El 24% quita importancia a los ‘cohechos’ de ocio, el 14% disculpa los regalos personales y el 12% incluso apuesta por maquillar los resultados de la empresa si su continuidad depende de ello.

Uno de los casos que más destacan dentro del uso del dinero en negro son el caso de las “Tarjetas black” pero… ¿qué son estas tarjetas?

Las tarjetas “black’ u opacas son una retribución que recibieron 86 miembros de la dirección y el Consejo de Administración de Caja Madrid y después Bankia, independiente de sus retribuciones y gastos de representación. La diferencia con aquellos es que nadie declaraba los gastos a Hacienda, ni la entidad bancaria, ni sus beneficiarios. La auditoría interna de Bankia calcula en unos 15,5 millones de euros el dinero que gastaron entre 1999 y 2012 los 86 directivos.

 Enlaces:

http://www.elconfidencial.com/economia/2016-04-20/la-espana-de-los-pagos-en-b-casi-la-mitad-de-los-directivos-justifica-actitudes-poco-eticas_1186387/

http://www.eldiario.es/gastos_tarjetas_black/tarjetas-black_0_312169291.html

http://www.eleconomista.es/espana/noticias/4632645/02/13/El-fraude-fiscal-alcanza-en-Espana-el-6-del-PIB-segun-el-Consejo-Economico-y-Social.html

http://www.elconfidencial.com/economia/2010-12-14/espana-entre-los-paises-con-mas-dinero-negro-de-europa-un-20-del-pib_429543/

http://descuadrando.com/Dinero_negro

http://www.expansion.com/2013/05/07/economia/1367912879.html


Iniciativa Empresarial

La Iniciativa Empresarial es uno pilares fundamentales que ayuda al crecimiento económico de un país ya que genera puestos de trabajo, crea mejoras y avances que impulsan al desarrollo del mismo.

Esta iniciativa emprendedora, no tiene una definición clara puesto que de alguna forma ha ido evolucionando a los largo del tiempo. Pero se han dado varias definiciones que intentan explicarlo como:

.La creación de un negocio propio

.Persona proactiva capaz de correr los riesgos que suponen crear una empresa

.Persona capaz de innovar

.Alguien capaz de crear o desarrollar productos mejorados o productos nuevos capaces de solucionar problemas que  hasta entonces no era posible

Uno de los factores que más influye en los jóvenes a la creación de una empresa es la falta de oportunidades de empleo puesto que su reciente acceso al mundo laboral y falta de experiencia hace que sea tarea difícil el encontrar un trabajo.

Para llevar a cabo esta iniciativa es necesario poseer ciertas capacidades que influirán a lo largo de este proceso.

Primero tendremos que disponer de una idea, que sea innovadora o una mejora de un producto que suponga mayores ventajas, las cuales puedan interesar al público al que queremos vender nuestro artículo.

Una vez obtenida nuestra idea de negocio, tendremos que:

.Hacer un plan de negócio

.Buscar inversiones

.Conformar un equipo

.Marcar el trayecto y marco general de actuación

Unos de los aspectos más importantes una vez creada tu propia empresa es la innovación, puesto que esta deberá estar siempre presente desde el comienzo y ayudará a competir en el mercado

Fuentes:

http://www.infofranquicias.com/cd-8326/La-iniciativa-empresarial.aspx

http://iipdigital.usembassy.gov/st/spanish/publication/2008/10/20081002153853pii0.2085382.html#axzz4XMnWl2sL

La falta de oportunidades para los jóvenes, fomenta la actividad emprendedora de éstos

¿En qué consiste la Iniciativa Empresarial?

Imagen:

http://www.innovaticias.com/userfiles/2015/Sep_17/carrera-emprendedores_36_original.jpg

 


El IRPF

El IRPF ( impuesto sobre la renta de las personas físicas) es un impuesto personal, progresivo y directo que grava la renta obtenida en un año natural por las personas físicas residentes en España. El IRPF es un impuesto progresivo porque cuanto mayor es la base imponible, se tributa más proporción y también es directo porque recae directamente sobre la persona. Es un impuesto cedido parcialmente a las Comunidades Autónomas, el objeto de este impuesto lo constituye la renta del contribuyente, entendida como la totalidad de sus rendimientos, ganancias y pérdidas patrimoniales e imputaciones de renta que se establezcan por ley.

Por lo general, casi toda la gente presenta la declaración del IRPF, pero también hay gente que no está obligada a presentar dicha declaración. Esa gente que esta exenta de presentar la declaración de este impuesto es la gente que presente las siguientes condiciones:

 • Personas cuyas rentas procedan exclusivamente de rendimientos de trabajo y ganen menos de 22.000 €  anuales si solo tienen un pagador.
 • Personas cuyas rentas procedan exclusivamente de rendimientos de trabajo y ganen menos de 11.200 € al año si tienen más de un pagador.

Este concepto siempre estuvo muy presente en las noticias tanto como en el periódico como en la televisión pero últimamente está apareciendo mucho más que antes. Una de las noticias que vi en el periódico titulada ” Los autónomos podrán deducir en el IRPF los gastos de luz, agua o vehículo”  me pareció muy interesante porque estas personas van a ser beneficiada, tendrán que trabajar desde casa para que les desgrave entre un 20% y un 50%.

Otra noticia destacada relacionada con este impuesto en la prensa es una que hace referencia al sector primario gallego, ya que Hacienda ha decidido rebajarles los módulos del IRPF a casi 2.500 granjas avícolas y porcinas de la comunidad, esta rebaja fiscal de la que habla oscilará entre el 34% para el ganado general y el 21% para las aves. Esto beneficiará a las empresas que pertenecen al sector primario gallego mejorando la situación económica de actividades que no suelen ganar mucho dinero pero que sin embargo son muy necesarias.

 

Enlaces consultados:

http://www.economiasimple.net/glosario/irpf

http://desarrollo-profesional.universia.es/emprendedores/obligaciones-empresario/impuestos/irpf/

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/11/30/hacienda-rebaja-modulos-irpf-parte-sector-primario-gallego/0003_201611G30P31991.htm

http://www.lavozdegalicia.es/noticia/economia/2016/11/23/autonomos-podran-deducir-irpf-gastos-luz-agua-vehiculo/0003_201611G23P32991.htm


 • julio 2019
  L M X J V S D
  « May    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Comentarios recientes

 • Archivos

  Copyright © 1996-2010 €-conomízat. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress