embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

 

 

Contesta na libreta:

No vídeo falta un país que se incorporou recentemente. Cal é?

Comenta os símbolos más importantes da UE.

Fai o seguiente test buscando a información que non coñezas:

1.- Que representan as siglas CECA?

a) Comisión Europea do Carbón e do Aceiro

b) Cientific Comission of Culture and Advertising

c) Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro

d) Comunidad Europea of Culture and Advertising

2.- Por iniciativa francesa, a CECA nace en…

a) 1950

b) 1956

c) 1969

d) Ninguna é correcta

3.- En que ano se firman os Tratados de Roma?

a) 1950

b) 1956

c) 1972

d) 1994

4.- Cal dos países que a continuación se indican non se adheriron ao Tratado da CECA, asinado un ano despois do nacemento desta organización internacional?

a) Alemania

b) Francia

c) Bélxica

d) España

5.- Cal dos seguientes países non asinou o tratado de adhesión á Comunidade Económica Europea en 1972?

a) Reino Unido

b) Irlanda

c) Dinamarca

d) Todos estes países asinaron o seu tratado de adhesión en 1972

6.- Con que ten que ver o Tratado Euratom?

a) Amenaza nuclear

b) Guerra fria

c) División de Europa en bloques

d) Enerxía Atómica

7.- O Tratado da Unión Europea asinado en 1991 coñécese popularmente como Tratado de…

a) Barcelona

b) Roma

c) Amsterdam

d) Maastricht

8.- En que ano entrou en vigor a Acta Única Europea?

a) 1991

b) 1994

c) 1956

d) 1987

9.- En que ano se produciu a adhesión do noso país á Comunidade Económica Europea?

a) 1994

b) 1986

c) 1981

d) 1956

10.- Cal dos seguientes países entrou a formar parte da Unión Europea con posterioridade ao ingreso de España?

a) Grecia

b) Portugal

c) Suecia

d) Irlanda

 

Para aprender máis:

http://europa.eu/index_es.htm

http://www.toporopa.eu/es/index.html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union1e.html

http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm