Author Archive

A bolsa

Segundo a Real Academia Española, chamamos  bolsa a unha institución económica onde se efectúan transaccións  públicas como a compra e venda de valores ou outras operacións análogas.

Esta institución ten a súa orixe nun edificio  dunha familia noble (Van Der Buërse) na cidade de Brujas onde se realizaban reunións de caracter mercantil. Do apelido da familia dona do edificio ven a palabra bolsa. Aínda que sen embargo se considera que a primeira bolsa foi creada en Amberes, Bélxica, e a segunda en Ámsterdam cando se converteu no máis importante centro do comercio mundial.

A bolsa de valores atende aos mandatos dos seus clientes introducindo ordes e  facendo negociacións de compra e venda dos valores ou accións de sociedades anónimas, bonos públicos ou privados e gran variedade de instrumentos de inversión. A negociación dos valores faise tomando como base os precios coñecidos e fixados en tempo real, o mecanismo das transaccións está totalmente regulado . Os participantes  son basicamente os demandantes de capital, os oferentes de capital e os intermediarios.

Para que unha empresa poda cotizar  en bolsa primeiro debe facer públicos os seus estados financeiros a través dos que se pode saber a situación financeira das compañias.

As bolsas de valores son reguladas polos Estados nacionais, ainda que a maior parte delas foron fundadas antes da creación de organismos para regulalas.

As caracteristicas máis importantes que presenta a bolsa son as seguintes:

–  Rendabilidade: sempre que se inviste en Bolsa preténdese obter rendemento, xa sexa mediante o cobro de dividendos ou mediante a diferencia entre o prezo de venta e a compra de títulos, e dicir, a plusvalía.

– Seguridade: a Bolsa e un mercado de renta variable, é dicir, os valores van cambiando de cotización, tanto á alza como á baixa e todo esto conleva un risco, que se pode facer menor se se manteñen os títulos a longo tempo, a probabilidade de que sexa unha inversión rendible e segura será maior. Tamén e conveniente que non se adquiran todos os títulos dunha mesma empresa, senón de varias, a esto se lle chama diversificar o risco, así as perdas duns valores poderían compensarse coas ganancias doutros.

Liquidez: facilidade de compra e venda de investimentos rapidamente.

En España contamos con catro bolsas, la de Madrid, la de Valencia, la de Barcelona y la de Bilbao

Fontes:

http://www.eumed.net/cursecon/cursos/mmff/espana.htm

-http://www.rae.es/

http://www.bolsabilbao.es/bolsa/es/html/home-es.html

http://www.bolsamadrid.es/esp/portada.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Bolsa_de_valores

http://www.borsabcn.es/

http://www.bolsavalencia.es/


Banco Central Europeo

El Banco Central Europeo (BCE), es el banco central de la moneda única europea, el Euro, y constituye el principal eje del Eurosistema. El BCE es parte integrante del Sistema Europeo de Bancos Centrales y está sometido a las disposiciones del Tratado de Funcionamiento de la Unión y a sus propios Estatutos.

Esta entidad es uno de los órganos más importantes de la Unión Europea (UE) y tiene su central en Fráncfort del Meno, Alemania.

Fue creado en 1998, su función es gestionar el euro y preservar la estabilidad de los precios para los ciudadanos de la UE. Es también responsable de fijar las grandes líneas y ejecutar la política económica y monetaria. Para ello, el BCE trabaja con el “Sistema Europeo de Bancos Centrales” (SEBC) formando el “Eurosistema”. Para mantener la estabilidad controla la oferta monetaria  y la evolución de los precios.

Funciones principales:

 • Definir y ejecutar la política monetaria de la zona del euro.
 • Realizar las operaciones de cambio.
 • Poseer y gestionar las reservas oficiales de divisas de los países de la zona del euro.
 • Promover el buen funcionamiento de los sistemas de pago.

Otras funciones:

 • Billetes: el BCE tiene el derecho exclusivo de autorizar la emisión de billetes en la zona del euro.
 • Estadísticas: recopila la información estadística necesaria para llevar a cabo sus funciones, obteniéndola de las autoridades nacionales o directamente de los agentes económicos.
 • Estabilidad financiera y supervisión prudencial: el Eurosistema contribuye al correcto funcionamiento de las políticas adoptadas por las autoridades competentes.
 • Cooperación internacional y europea: el BCE mantiene estrechas relaciones de cooperación con las instituciones, organismos y foros pertinentes, tanto en el ámbito interno de la UE como en el ámbito internacional.

El Banco Central Europeo ha cambiado en la última reunión el tono en cuanto a las expectativas de inflación, y por tanto de modificación de los tipos de interés. Los más importante quizá de lo que dijo el presidente del BCE es que las expectativas de endurecimiento de la política monetaria no afectaran a las medidas no convencionales que están en vigor.

Por un lado se retiraría liquidez del sistema bancario para subir tipos, pero por otro se seguiría inyectando liquidez en el mercado de deuda para evitar problemas de financiación de determinados países.

Fuentes:

http://europa.eu/institutions/financial/ecb/index_es.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Banco_Central_Europeo

http://www.ecb.eu/ecb/html/mission.es.html

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-el-banco-central-europeo

Última reunión del Banco Central Europeo

Alba Bermúdez Suárez /Laura Balboa Aira y Karina Zapata Gómez


Inflación e outros conceptos que esta leva asociados

Definimos inflación como o crecemento continuo e xeralizado dos prezos dos bens e servizos dunha economía nun período de tempo determinado. A inflación é un dato moi importante da economía xa que a maior parte dos desastres económicos que se produciron historicamente foi a causa dunha inflación descontrolada ( e o que chamamos hiperinflación ). Para que a inflación sexa notable os prezos deben subir pouco a pouco, se polo contrario descenden estamos ante unha situación de deflación que tampouco é boa para a economía xa que se hai deflación producese unha espiral que nos levará a un mal lugar, se os prezos dos bens aumentan, a poboación retrasa as compras pensando que maña os prezos seran máis baixos o que leva a que as empresas non vendan e se xere o desemprego.

A inflación calcúlase coa seguinte formula: IPC do período 1 menos o IPC do período 2 dividido entre o IPC do período 2 e todo multiplicado por 100. Pódese calcular a tasa de inflación dun mes, dun ano ou a acumulada.

*como aclaración aquí á definición de IPC, as siglas veñen a dicir Índice de prezos ao consumo.

As causas que provocan a inflación poden ser moi variadas pero as máis comúns son a inflación de demanda e a inflación de costes. A inflación de demanda prodúcese cando a demanda dun ben ou servizo sube máis rápido que a oferta do mesmo e a inflación dos costes prodúcese cando os costes da producción suben.

Fontes:

-Libro de economía 1º BAC  Editorial almadraba.

http://www.elblogsalmon.com/conceptos-de-economia/que-es-la-inflacion

http://www.eumed.net/libros/2006b/cag3/2h.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/IPC


A historia do diñeiro

Na antigüidade comezou chamándoselle diñeiro á moeda empregada polos romanos para realizar calqueira actividade comercial, a aparición deste foi un gran avance da civilización humana para a súa historia. Pero hoxe en día podemos chamar diñeiro a todo aquelo que utilizamos para pagar bens ou amortizar calqueira débeda, ademais con el tamén podemos tasar o valor de calqueira ben ou servizo.

monedas antiguas, época romana.O diñeiro apareceu porque nun pasado bastante lonxe dos nosos días, as primeiras moedas aparecidas a nivel mundial foron acuñadas na actual Turquía e eran unha mestura de ouro e prata xa que sempre se pensou que eran uns materiais moi valiosos, logo en Grecia moitos reis e cidadans acuñaron as súas propias moeda,s por ese motivo se comezou a gravar nunha das caras da moeda un símbolo nacional como pode ser a cara do rei, estas moedas difundíanse sen control ata que na época de Carlo Magno se comezou a tomar control,  pouco tempo despois apareceron o que hoxe en día son os billetes que naquela época eran simplemente uns  certificados que acreditaban a cantidade de ouro que tiñas nun banco. Fai anos non circulaba o diñeiro con tanta fluidez coma hoxe en día xa que o que se facían eran sinxelos intercambios con unha cousa que unha persoa necesitaba e a outra lle sobraba, era o chamado “troco”. Noutras culturas os materiais utilizados como diñeiro son moi diversos, dende arroz na China, dentes de can en Papua-Nova Guinea, fichas de xogos en Hong Kong, Cacao en América e finalmente a máis usada nas zonas desérticas era a sal, de hai que hoxe en día chamemos salario ao que nos pagan a cambio dun traballo.

As funcións do diñeiro son moi diversas: dende facilitar os intercambios ata que se puidera establecer un patrón monetario para poder regular a cantidade de diñeiro que circulaba na economía dun lugar determinado.

En España ata fai poucos anos utilizabamos a peseta e agora pasou a utilizarse o euro (€) en toda a comunidade Europea excepto en algúns países como por exemplo en Chequia a Coroa ou en Hungría o Florín. Pinchando no seguinte enlace podemos ver unha táboa con todas as moedas Europeas usadas actualmente:

http://www.sitiosargentina.com.ar/2/monedas/europa.htm

ou neste outro podemos ver as de todo o mundo: –http://www.sitiosargentina.com.ar/2/monedas/ dentro deste enlace atoparás varios apartados, en cada un está un continente e dentro deste as súas moedas.

Fontes:

http://www.ecobachillerato.com/trabajosecono/historiadinero.pdf

http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=dinero

http://www.sitiosargentina.com.ar/2/monedas/


A que chamamos beneficio?

Chamamos beneficio ao importe que resulta da diferenza entre os ingresos e os custos obtidos dunha actividade comercial. Tamén podemos chamar beneficio á cantidade que unha empresa paga aos seus empregados para garantirlles unha mellor calidade de vida.

Hai varios tipos de beneficio segundo o tema ao que nos queiramos referir: podemos miralo pola vertente do dereito, da historia ou incluso da metalurxia pero no que máis nos imos centrar e na vertente económica, nesta pode ser:

–          Beneficio económico: é a ganancia que obtemos dun proceso económico e calcúlase restándolle aos ingresos totais os custos totais.

–          Beneficio por accións: e un medidor utilizado na análise das empresas e podemos obtelo dividindo o beneficio entre o número de accións, aquí vou facer unha pequena aclaración dicindo o que son as accións: estas son cada unha das partes iguais nas que se divide o capital dunha sociedade anónima.

O beneficio xeralmente mídese nun período previamente determinado que sole ser un ano.

Fontes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Beneficio

http://www.economia48.com/spa/d/beneficio/beneficio.htm

Achégovos  aquí un link no que poderedes atopar unha morea de definicións de conceptos económicos

http://www.ecobachillerato.com/diccionario.htm


Que é o cártel??

O cártel, tamén coñecido como cartel é un convenio entre diversas empresas dun mesmo sector que entre elas acordan eliminar a competencia nun determinado mercado. Normalmente van dirixidos a controlar a produción e a distribución. Estes acordos poden ser de varios tipos, por exemplo hai cárteles de prezos ou cárteles de condicións.

Cártel provén do vocablo alemán Kartell. O cártel máis coñecido é o de a OPEP (Organización de Países Exportadores de Petróleo).

Na UE o cártel está prohibido, e temos moitos exemplos de empresas sancionadas e en varios sectores:

Multa de 14 millones de euros a ocho empresas de transporte por pactar precios y estrategias  (“La Voz de Galicia”  06/8/2010)

Competencia sanciona a las aseguradoras con una multa histórica de 120,7 millones (“La Voz de Galicia” 12/11/2009)

Competencia volverá a multar a las autoescuelas viguesas si insisten en su pacto de precios  (“La Voz de Galicia” 31/1/2008)

Bruselas multa con 487 millones a 4 fabricantes de cristal por fijar precios  (“La Voz de Galicia” 29/11/2007)

 E ti que opinas? Sabes algo máis do tema? Con que tipo de mercado se relaciona o cártel?

Fontes:

http://www.lavozdegalicia.es

http://www.eumed.net/cursecon/dic/c4.htm

http://www.economia48.com/spa/d/cartel/cartel.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Cartel_(econom%C3%ADa)


Inditex

vista do chamado imperio inditex en A coruña

Inditex é unha empresa fundada e dirixida por Amancio Ortega. Este comezou cun pequeno centro de traballo no que fabricaba prendas de vestir e pouco a pouco foi medrando ata chegar a ter moitísimas tendas repartidas a nivel mundial, a súa sede central está situada en Arteixo, A Coruña. As marcas que ten son: Zara (1.422 tendas a nivel mundial), Pull and Bear (640 tendas repartidas por todo o mundo), Massimo Dutti (507 tendas) , Kiddy`s Class (a única tenda que soamente ten roupa de nenos e ten 209 tendas no mundo), Bherska (conta con 665 tendas no mundo), Oysho (conta con 402 tiendas repartidas polo mundo), Zara Home (dedicada a decoración principalmente, conta con 263 tendas repartidas polo mundo) e finalmente Uterqüe ( a última tenda que abriu, e xa conta con 64 en todo o mundo). Inditex conta por tanto con aproximadamente 4.605 tendas repartidas mundialmente.

Esta é unha das únicas empresas que non nota o efecto negativo da crise xa que incluso chegou a incrementar as súas vendas ata nun 14% neste ano que rematamos con respecto ao anterior. Agora que acabamos de comezar o ano, Amancio Ortega tomou unha importante decisión, deixou a presidencia da empresa en mans de Pablo Isla e el quedou como colaborador da multinacional, así poderá seguir facendo todo aquilo que antes facía, por exemplo ir comer ao comedor da empresa todos os días a non ser que teña algún outro compromiso oficial.

Fontes:

http://www.inditex.es/

http://www.lavozdegalicia.es/portada/2011/01/11/manana/index.htm

http://es.wikipedia.org/wiki/Inditex


Investiguei

Durante este ano 2010, Coca-Cola comezará a comercializar botellas de plástico 100% reciclables xa que están fabricadas cun 30% de material procedente da natureza, está composta por canas de azucre e por melazas.

Esta botella ten moitas vantaxes, xa que ten un envase reciclable, a botella e máis pequena e reduce as emisións de CO2 polo que é aínda máis ecolóxica. Ademais para a empresa é algo moi positivo para darse a coñecer e para medrar, xa que, polo de agora, é a única que comercializa o produto con este tipo de botellas.

Plantbottle é o tipo de innovación que demostra como as empresas poden axudar a que o cambio climático sexa menos notable. Ten que levar unha imaxe diferente para que saibamos que é unha botella feita mediante recursos naturais.

O envase da botella fabrícase actualmente a través dun  sinxelo proceso que converte a caña de azucre e a melaza (que é un subproducto da produción do azucre) e tamén se utiliza un compoñente para o plástico, comezouse a utilizar a caña de azucre nalgunhas  colleitas que estropeou a choiva xa que tampouco se pretende fabricar as botellas e non ter azucre.

Coca-Cola pretende continuar coa innovación ata alcanzar unha botella fabricada ao 100% con materiais de desfeitos vexetais e que así sexa completamente reciclable.

Fontes:

http://quelujo.es/2010/02/04/plantbottletm-un-paso-mas-hacia-la-botella-de-plastico-aun-mas-ecologica/


 


 • mayo 2019
  L M X J V S D
  « May    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Comentarios recientes

 • Archivos

  Copyright © 1996-2010 €-conomízat. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress