CONMEMORACIONES

Que se celebra o 9 de maio?

Despois de visionar o vídeo e co apoio do material Europa en poucas palabras

así como de varias webs como

http://europa.eu/kids-corner/countries/flash/index_es.htm

http://europa.eu/teachers-corner/age-ranks/ages-9-12_es

http://www.europarl.europa.eu/portal/es

Tenta facer correctamente, e poñendo moita atención ás instruccións, polo menos 2 dos temas do xogo Descubre a Unión Europea e terás un premio!

Comentarios desactivados en Que se celebra o 9 de maio? more...

3 de octubre de 2016. Día da educación financeira

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

Contesta en comentarios:

Sabías que se celebraba ese día?

Aprobarías un sinxelo exame de cultura financeira? proba aquí

Pensas que é importante conmemorar este día? Por que?

Investiga nestas webs:

http://www.diadelaeducacionfinanciera.es/inicio

http://www.finanzasparatodos.es/gepeese/index.html

http://www.finanzasparatodos.es/

http://www.elrecetariofinanciero.com

http://www.rededucacionfinanciera.es

Que outras webs ou portais, simuladores, concursos… coñeces ou te parecen interesantes pola información que proporcionan? Investiga e aporta información en comentarios


Que se celebra o 9 de maio?

embedded by Embedded Video

YouTube Direkt

 

 

Contesta na libreta:

No vídeo falta un país que se incorporou recentemente. Cal é?

Comenta os símbolos más importantes da UE.

Fai o seguiente test buscando a información que non coñezas:

1.- Que representan as siglas CECA?

a) Comisión Europea do Carbón e do Aceiro

b) Cientific Comission of Culture and Advertising

c) Comunidade Europea do Carbón e do Aceiro

d) Comunidad Europea of Culture and Advertising

2.- Por iniciativa francesa, a CECA nace en…

a) 1950

b) 1956

c) 1969

d) Ninguna é correcta

3.- En que ano se firman os Tratados de Roma?

a) 1950

b) 1956

c) 1972

d) 1994

4.- Cal dos países que a continuación se indican non se adheriron ao Tratado da CECA, asinado un ano despois do nacemento desta organización internacional?

a) Alemania

b) Francia

c) Bélxica

d) España

5.- Cal dos seguientes países non asinou o tratado de adhesión á Comunidade Económica Europea en 1972?

a) Reino Unido

b) Irlanda

c) Dinamarca

d) Todos estes países asinaron o seu tratado de adhesión en 1972

6.- Con que ten que ver o Tratado Euratom?

a) Amenaza nuclear

b) Guerra fria

c) División de Europa en bloques

d) Enerxía Atómica

7.- O Tratado da Unión Europea asinado en 1991 coñécese popularmente como Tratado de…

a) Barcelona

b) Roma

c) Amsterdam

d) Maastricht

8.- En que ano entrou en vigor a Acta Única Europea?

a) 1991

b) 1994

c) 1956

d) 1987

9.- En que ano se produciu a adhesión do noso país á Comunidade Económica Europea?

a) 1994

b) 1986

c) 1981

d) 1956

10.- Cal dos seguientes países entrou a formar parte da Unión Europea con posterioridade ao ingreso de España?

a) Grecia

b) Portugal

c) Suecia

d) Irlanda

 

Para aprender máis:

http://europa.eu/index_es.htm

http://www.toporopa.eu/es/index.html

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/europ_union1e.html

http://www.europarltv.europa.eu/es/home.aspx

http://ec.europa.eu/spain/index_es.htm

 

 

Comentarios desactivados en Que se celebra o 9 de maio? more...

Celebremos a semana da prensa

Os centros escolares galegos celebran a 28ª Semana da Prensa. Nós formamos parte do programa Prensa-Escola utilizando “A Voz de Galicia” cada semana para aprender. Pero non é o único que nos ofrecen, hai gran cantidade de recursos como a páxina web de prensa-escola e a posibilidades de participar en varias actividades.

Visita a páxina web de prensa- escola así como a información sobre a  celebración da semana da prensa e os concursos, hai tres moi interesantes, así que seguro que te animarás a participar nalgún: concurso mellor periodista infantil e xuvenil (ata o 30 de abril) , II concurso de MIcrorrelatos (ata o 17 de marzo) e II concurso de fotografía “Galicia, auga e literatura” (ata o 10 de maio).

PARTICIPA!

Comentarios desactivados en Celebremos a semana da prensa more...

Queres ser o fotógrafo invitado do Parlamento Europeo?

O Parlamento Europeo puxo en marcha o 10 deste mes o proxecto polo que busca fotógrafos invitados para a súa páxina web e as súas plataformas nas redes sociais. A Eurocámara reta a quen posúan unha cámara e teñan curiosidade e interese polos asuntos europeos, a apuntarse á edición 2014 deste proxecto online.

Sabías que hai eleccións europeas en maio deste ano?  pois ata esa data, cada mes proporase un tema diferente de especial interese relacionado coa Unión Europea. O único que hai que facer é inspirarse neste tema, a túa foto podería ser escollida para ser publicada na web da Eurocámara e nas súas plataformas nas redes sociais.

O tema de xaneiro son as emisións de gases con efecto invernadero de coches e furgonetas. Dispós de prazo ata o mércores 29 de xaneiro a media noite, hora centroeuropea, para enviar a túa foto e participar este mes.

Pincha na imaxe e obtén máis información deste concurso europeo!

 

 

Comentarios desactivados en Queres ser o fotógrafo invitado do Parlamento Europeo? more...

Presupuestos de la Unión Europea

El presupuesto de la Unión Europea es la previsión normativa y vinculante de todos los ingresos y todos los gastos de la UE en el período de un año. Se elabora anualmente para ordenar y regular las cuentas públicas de la Unión para el próximo año, contado desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre como ejercicio presupuestario natural. La Unión Europea no recauda ningún impuesto. El presupuesto de la Unión Europea se financia con cuatro recursos propios .

Recursos propios:

Derechos de aduana  aplicados a los intercambios comerciales mantenidos con terceros países y tienen un 10% de  ingresos aproximadamente.

Aplicadas a las importaciones de productos agrícolas procedentes de países que no pertenecen a la Unión Europea el 1 % del total de ingresos.

Contribución de los Estados miembros correspondiente a lo que sería el producto de un IVA del 1 % aplicado a una base imponible armonizada el 14 % del total de ingresos.

Contribución de cada Estado miembro calculada sobre su participación en el Producto Nacional Bruto comunitario, con un porcentaje máximo del 1,27 % representa tres cuartas partes del total de los recursos.

El presupuesto de la Unión Europea debe estar obligatoriamente equilibrado en ingresos y gastos.

El proceso del presupuesto de la UE.
Comienza generalmente en febrero, con una propuesta del Secretario General respecto a los objetivos prioritarios y los recursos necesarios para el año siguiente. Sobre esta base, la Mesa del Parlamento adopta los denominados anteproyectos de estado de previsiones y los presenta a la comisión parlamentaria de Presupuestos. Un miembro de esta comisión realiza un informe que luego es votado por la comisión, este identifica las prioridades para las tareas del Parlamento e incluye las cifras presupuestarias sugeridas.

¿Cómo se aprueba el presupuesto?
La Comisión, el Parlamento y el Consejo tienen competencias y funciones diferentes en la aprobación del presupuesto.
En una primera fase, el Consejo aprueba el marco financiero plurianual, previo acuerdo del Parlamento Europeo, por mayoría de sus miembros. El marco financiero plurianual, de una duración mínima de cinco años, fija límites máximos anuales (techos) en cada rúbrica. Los presupuestos anuales deben ajustarse a estos techos. De este modo se garantiza una planificación del gasto  a largo plazo, al tiempo que se facilita la flexibilidad presupuestaria. El último marco financiero plurianual cubre el período  de siete años de 2007 a 2013. El procedimiento presupuestario anual, según lo establecido en el Tratado de Lisboa, se extiende del 1 de septiembre al 31 de diciembre.

En el presupuesto de la UE hay seis áreas de gasto:

http://ec.europa.eu/budget/library/biblio/publications/glance/budget_glance_es.pdf

http://www.europarlbarcelona.eu/view/es/parlament_europeu/Competencies/pressupost.html;jsessionid=633EBC416669E8DDD9556ABEE1125534

http://www.europarlbarcelona.eu/view/es/parlament_europeu/Pressupost.html

http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/expenditure/index_es.htm

Hecho por:

Carla Rodríguez Vázquez y Noelia Meilán Velón

Comentarios desactivados en Presupuestos de la Unión Europea more...

Unión Europea

glost

Comentarios desactivados en Unión Europea more...

Información básica sobre la UE

Breve historia del nacimiento de la UE:

La Unión Europea  es una asociación económica y política de 27 países europeos que abarcan juntos gran parte del continente.

La UE se fundó después de la Segunda Guerra Mundial. Sus primeros pasos consistieron en impulsar la cooperación económica con la idea de que, a medida que aumentase la interdependencia económica de los países que comerciaban entre sí, disminuirían las posibilidades de conflicto entre ellos.

La Unión Europea está constituida por un grupo de instituciones que facilitan su funcionamiento

Particularidades del funcionamiento de las instituciones de la UE:

 • el Consejo Europeo, que reúne a los líderes nacionales y europeos, establece las prioridades generales de la UE
 • los diputados al Parlamento Europeo, elegidos directamente, representan a los ciudadanos europeos
 • la Comisión Europea, cuyos miembros son nombrados por los gobiernos nacionales, promueve los intereses de la UE en su conjunto
 • los gobiernos defienden los intereses nacionales de sus propios países en el Consejo de la Unión Europea.

Tres instituciones principales participan en la elaboración de la legislación de la UE:

 • El Parlamento Europeo, que representa a los ciudadanos de la UE y es elegido directamente por ellos.
 • El Consejo de la Unión Europea, que representa a los gobiernos de cada uno de los Estados miembros; los Estados miembros comparten la Presidencia del Consejo con carácter rotatorio.
 • La Comisión Europea, representa los intereses de la Unión en su conjunto.

Juntas, las tres instituciones elaboran, mediante el “procedimiento legislativo ordinario”,  las políticas y leyes que se aplican en toda la UE.

Implantación del Euro como moneda única:

La Unión Económica y Monetaria implica la coordinación de las políticas económicas y fiscales, una política monetaria común y una moneda común. El euro se creó el 1 de enero de 1999 como moneda virtual para pagos no monetarios y a efectos contables. Los billetes y monedas se introdujeron el 1 de enero de 2002.

La moneda única ofrece múltiples ventajas, como la eliminación de los tipos de cambio fluctuantes y los costes del cambio y el Banco Central Europeo (BCE)  es responsable de las cuestiones monetarias en la UE. Su principal objetivo es mantener la estabilidad de los precios.

Adhesión a la UE:

La UE seguirá creciendo, ya que cada vez son más los países que han expresado su interés por ingresar en ella. Estos países han sido clasificados en diferentes categorías:

 • En vías de adhesión:  Croacia.
 •  Países Candidatos: Islandia, Montenegro, Serbia, Turquía, Antigua República Yugoslava de Macedonia.
 • Candidatos potenciales: Albania, Bosnia Hercegovina y Kosovo.

Enlaces:

 •  http://europa.eu/abc/12lessons/lesson_7/index_es.htm
 • http://www1.dicoruna.es/ipe/euro/historia.htm
 • http://europa.eu/about-eu/countries/on-the-road-to-eu-membership/index_es.htm
 • http://europa.eu/about-eu/basic-information/money/euro/index_es.htm

Realizado por:

Jonathan Rodríguez López y Javier Fraga García

Comentarios desactivados en Información básica sobre la UE more...

La Economía de la Unión Europea

ECONOMÍA DE LA UNIÓN EUROPEA

Economía:

La Unión Europea es, en su conjunto, la primera potencia económica del mundo después de los EEUU. El PIB (nominal) de la Unión Europea es de 14,82 billones de dólares y el estadounidense es de 14,66 billones. La economía europea se encuentra en una crisis económica, la denominada crisis de la deuda soberana europea o crisis del euro (serie de acontecimientos que afectan negativamente a los estados que forman la UE). Como consecuencia de esta crisis económica, la Unión Europea intenta aumentar la integración económica y política entre sus estados miembros, se aprobaron medidas comunes de carácter fiscal, una mayor coordinación económica, el refuerzo de los fondos de rescate para países en dificultades económicas y se adelantó la puesta en funcionamiento del Mecanismo Europeo de Estabilidad.

Presupuesto:

El presupuesto de la UE contiene todos sus ingresos y gastos. El presupuesto anual se fija dentro de un marco financiero establecido para un período no inferior a 5 años. Debido a que hay un parlamento y una administración distinta e independiente de sus estados miembros, gestiona de forma independiente los gastos dirigidos a las políticas comunes de la Unión. Para hacer frente a estos gastos, tiene un presupuesto acordado de más 133 800 millones de euros anuales, lo que es igual a un 1% de la riqueza que generan cada año los países miembros.  La Unión Europea se beneficia de los recursos de los estados miembros y que le corresponden por derecho, como recursos propios los fundamentales son: exacciones agrícolas, los derechos de aduanas, una cuota sobre el IVA y una cuota en relación con el PIB. El resto de recursos tienen un carácter testimonial, ya que suponen un 1% de los ingresos de la UE, como son las multas impuestas por la Comisión Europea o el excedente positivo, si hay, del año anterior.

Los gastos de la Unión Europea se dividen en cinco bloques principales:

-Crecimiento sostenible (empleo, innovación, educación, política social, etc.).

-Ciudadanía.

-Seguridad y justicia.

-Política exterior de la Unión Europea.

-Gastos de administración y compensaciones (ayudas a los países miembros con menor desarrollo).

Mercado interior:

El Mercado interior de la Unión Europea (MIUE) es una combinación de unión aduanera y zona de libre comercio. Los miembros de la Unión actúan como bloque, definiendo los mismos aranceles al comerciar hacia afuera, anulando entre ellos los aranceles en frontera y permitiendo el libre tránsito de personas, así como de capitales y servicios.

Unión Económica y Monetaria:

El Tratado de la Unión Europea, prevé la creación de una unión económica y monetaria con la introducción de una moneda única. De ella formarían parte los países que cumplieran una serie de condiciones y se introduciría de forma gradual. El euro es la moneda de la Eurozona o zona del Euro, compuesta en 2011 por diecisiete de los 27 estados miembros de la Unión Europea con esta moneda única. Los billetes y monedas de euro se pusieron en circulación en 2002. El Banco Central Europeo (BCE), fue creado para introducir y gestionar la nueva moneda, efectuar operaciones con divisas y garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de pago. La Unión Europea es miembro de la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde 1995, y los 27 estados miembros de la Unión son miembros de la OMC. Es importante destacar que la UE es la primera potencia comercial del planeta, ya que representa más del 20% del comercio internacional (importaciones y exportaciones). En su interior, Alemania tiene el mayor mercado de la Unión atendiendo a su PIB. La UE es el principal socio comercial de Rusia, la mayoría de países africanos, los países europeos no pertenecientes a la UE y la República Chinesa que superan los  100  000 millones de euros al año. La UE no ha reconocido al país asiático como una economía de mercado.

Fuentes:

http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Europea

http://es.wikipedia.org/wiki/Presupuesto_de_la_Uni%C3%B3n_EuropeaE.jpg

Realizado por: Marina Soto, Patricia Fariñas y Marta Arias.

1 Comment more...

Feliz día das letras galegas!

Este ano está adicado a Valentín Paz Andrade, que  destacou como persoa polifacética. Sabías que foi impulsor, xunto con Manuel Fernández, de Pescanova, a primeira gran multinacional pesqueira galega? Podes ler un artigo onde destaca a faceta de empresario e poeta aquí.

Aproveito esta conmemoración para informarvos que temos unha páxina da Real Academia da Lingua Galega que proporciona moita información interesante e ademais un dicionario para poder perfeccionar o uso do galego e resolver as dúbidas que teñamos. Usádeo e feliz día a todos!

 

Comentarios desactivados en Feliz día das letras galegas! more...

 • enero 2020
  L M X J V S D
  « May    
   12345
  6789101112
  13141516171819
  20212223242526
  2728293031  
 • Comentarios recientes

 • Archivos

  Copyright © 1996-2010 €-conomízat. All rights reserved.
  iDream theme by Templates Next | Powered by WordPress