imagesiespobra

IES de Pobra do Caramiñal està a participar nun novo proxecto europeo de formaciòn do profesorado, dentro do programa Erasmus+, que è o que financia todas as actividades.

Este proxecto centrase en mellorar a competencia pedagóxica e didáctica dos docentes en diferentes aspectos: linguas extranxeiras, ensinanza bilingüe e Ciencias da Natureza, e que esto se vexa reflexado en múltiples aspectos, tanto relativos ós propios profesores, como relativos ós alumnos e ó centro en xeral.

Os profesores participantes deben ter un perfil activo en canto á súa implicación en proxectos de innovación e formación, y poderán tras o período de formación participar dunha forma mais efectiva en futuros proxectos europeos.
Pretendemos mellorar las competencias del profesorado realizando:
– un curso de formación do profesorado centrado na didáctica e boas prácticas do ensino das Ciencias. GET UP WITH NATURAL SCIENCES!, en Finlandia, que inclúe a visita a escolas locais e o contacto con profesores tanto finlandeses como doutras nacionalidades.
– cursos de perfeccionamiento en lingua inglesa para profesores non especialistas, en Reino Unido, que nos permite mellorar a competencia lingüística en lingua extranxeira de profesores e alumnos.
A comunidade educativa poderá verse beneficiada en múltiples aspectos como consecuencia do proxecto.

Top