Curso Best practices Benchmarking

No mes de marzo de 2015, seis profesores do IES de Pobra do Caramiñal asistiron ó curso Best Práctices Benchmarking en Helsinki, Finlandia.

Durante unha semana asistiron ás sesións do curso e puderon visitar escolas finlandesas, facendo observacións nas clases, intercambiando experiencias con profesores e alumnos, e aprendendo sobre o sistema educativo finlandés.

O programa do curso foi o seguinte:

Luns 16 Marzo

9.00 – 9.45 Sesión plenaria: Programa diario. Organizativo. Presentacións. Coestión do día: Cal é a tarefa mais urxente da innovación para as escolas?

9.45 – 10.45 Tema 1. Innovación. Presentación: “Erasmus + presupón a innovación – como facer que as nosas escolas respondan?” Plans da política escolar, os cambios curriculares. Preguntas e respostas (Q & A).

10.45 – 12.00 Visita guiada en Tikkurila, escuela secundaria superior e á escuela Jokiniemi. Tiedonjyvä, preescolar. Visita ó centro Varia  de formación profesional.

13.00 – 14.45 Observación na aula. B. Presentación sobre a xestión.

15.00 – 17.00 Obradoiros. Presentaciós dos participantes, Las discusiones sobre TQ1 respuestas. Cuestionarios sobre os resultados da observación. B. Obradoiro sobre xestión.

 

Martes 17 marzo

9.00 – 9.45 Programa diario. Organizativo. Comentarios sobre o programa do día anterior. TQ 2: Cuál es el maior reto de aprendizaxe dixital na miña propia escola?”

9.45 – 10.45 Tema 2: a aprendizaxe dixital. Presentación: “O uso das TIC nas escuelas finlandesas”. Q & A.

10.45 – 12.00 observación nas aulas.

13.00 – 14.45 A. Observación na aula.

15.00 – 17.00 A. Obradoiro. Presentacións dos participantes.

 

Mércores 18 marzo

9.00 – 9.45

Programa diario. Comentarios sobre o programa do día anterior. TQ 3: Que fai a miña escola para promover  o éxito d¡os estudiantes?

9.45 – 10.45 Tema 3: O estudiante no centro. Presentación de  Leena Kolho-Venäläinen, directora da escola Jokiniemi: Cómo sabe a miña escola  responder ás necesidades de apoio para os estudiantes. As discusiones sobre métodos de apoio, ¡estudiantes con necesidades especiais, a familia e a  cooperación escolar. Intercambio de experiencias.

10:45 -11.45 Observación na aula.

12,30-15,30 Visita ó Centro de Ciencias Heureka en Vantaa. Presentación sobre cómo Heureka Centro de Ciencias sirve á educación escolar.

15.30 – 17.00

Obradoiros en Eureka. Discusión das preguntas do cuestionario.

 

Xoves 19 marzo

9.00 – 9.30 Programa diario. Organizativo. Comentarios sobre el programa do día anterior  TQ 4: Cal é a mellor cousa que a miña escola  fai para a promoción dos profesores?

9,30-10,45 Tema 4: O profesor no centro. Presentación Harri Luttinen: Cómo  o consorcio Kuuma organiza a formación de docentes en servicio?. Q & A

10.45 – 12.00 A. Observación nas aulas B. Visita a centros de formación profesional Varia.

14.30 O papel del profesor en Finlandia e noutros países –

13.00. Panel de discusión. Certificados.

14.30 – 17.00 Grupo de Helsinki. Sitios de interés en Helsinki. grupo de Tallin (7 días). programa separado.

 

Venres 20 de marzo

9.00 – 10.00 Benvida á escuela  deTallin. Introduccion. Visita guiada.

10.00-12.00 Observación na aula.

13.00 – 14.30 Universidade de Tallin. Presentación: Orápido desenvolvemento das escuelas de Estonia – como e por que?  discusión con  profesores e estudiantes.

14.30 – 16.30 Sesión final. Obradoiro. Cumplimentación da avaliación en liña do curso.

 

Comments are closed.