Recursos curso Creación de plataformas de e-learning e páxinas web

No curso de Erasmus+ que dous profesores do IES fixeron en Palermo en xullo de 2019 traballaron as seguintes aplicacións, plataformas e programas aplicadas ao ensino:

Edmodo (archiconocida plataforma de ensino)             Snapseed (aplicación para                                                                                                                   editar imaxes, etc.)

 

 

 

 

Edpuzzle (plataforma de vídeo                                 Ted (vídeos educativos)                                                  para alumnado e profesorado)

 

 

 

 

 

 

Pow Toon (creación de vídeos educativos       Socrative (aplicación preguntas tipo test)                           formato dibuxos animados)

 

 

 

 

Weebly (creación de páxinas web)                       Lensoo (creación de vídeos de pizarra)

Kahoot! (creación de kahoots)                                 Magisto (editor de vídeo en línea)