O noso proxecto

O noso proxecto de formación, inclúe a realización de 14 cursos no estranxeiro por parte do profesorado do noso centro.Os cursos son os seguintes:

– 6 cursos de perfeccionamento en lingua inglesa dirixidos principalmente a profesores de aulas bilingües (CLIL), profesores de lingua estranxeira e profesores participantes en Proxectos Europeos. Inglaterra .

– 2 cursos Scaffolding Thinking Skills in CLIL, a realizar en Finlandia, dirixidos a profesores do centro involucrados en Seccións Bilingües.
http://www.schooleducationgateway.eu/es/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?sid=24855

– 2 cursos Build your App, teach your students how to build their Apps!, a realizar en Italia, dirixida a profesores de Tecnoloxía en particular e en xeral a todo o profesorado implicado nos programas de formación do centro.
http://www.europass.it/en/teacher-training/ict-social-media/build-your-app.html

– 2 cursos MEDIA EDUCATION FIghting bullying and foster inclusion, dirixida ó profesorado do centro que participa nos programas de formación e en proxectos europeos especialmente. http://www.schooleducationgateway.eu/de/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=33075

– 2 cursos Learn how to create an e-learning platform and a website in one week en Italia, dirixidos ó profesorado do centro participante en proxectos europeos. http://www.schooleducationgateway.eu/cz/pub/teacher_academy/catalogue/detail.cfm?id=15911

Desenvolveranse nos vindeiros 2 cursos, e neste mes de outubro comezaranse as actividades relacionadas co proxecto.