Que é este blog?

A continuación incluimos un documento coa síntese explicativa de como está feito este blog e que obxectivos persigue. Proximamente subiremos unha presentación aínda maís sintetizada, visual e sinxela.

Proxecto Documental Do Blog Xornal