0

A SAÚDE, UN GRAN TESOURO

Posted by salial on 12 noviembre, 2012 in + E mellor Actividade Física, Cidadanía, ciencias, Investigación, Novas tecnoloxías |

Temos claro que o exercicio físico convértenos en mellores persoas, mellora o funcionamento xeral do noso corpo, fai que nos cansemos menos e sexamos máis resistentes. É bo para o noso corazón, os nosos músculos e osos… e ademáis tamén aprendemos a respirar mellor, a orientarnos, a manter o equilibrio… Permítenos afrontar a vida con maior optimismo e mellor disposición, ademáis é un medio de integración.


Pero para estar san tamén temos que manter outros hábitos e evitar algúns factores de risco.


Segundo a O.M.S. (Organización Mundial da Saúde), A saúde pódese definir como “o estado de completo benestar físico, mental e social e non só a ausencia de enfermidades”.


En 1989, A Asamblea Xeral das Nacións Unidas aprobou a Convención sobre os Dereitos d@s Nen@s. Este tratado explica os dereitos de todos os nenos á saúde, á educación, a unhas condicións vida axeitadas, ao xogo, a ter unha familia, un nome, a protección contra a pobreza, a libre expresión das súas opinións… e moito máis.

Demostra o que sabes sobre O Benestar e os Hábitos saudables.

TAREFAS

BUSCA DE INFORMACIÓN:

  1. Como se pode ver alterada a nosa saúde?
  2. Que relación hai entre prevención e hábitos saudables?
  3. Que factores de risco coñeces que poden afectar a túa saúde.
  4. Escribe un párrafo dirixido a explicar o perigo que supón o tabaco, o alcohol ou as drogaas para a saúde. Por qué é importante saber dicir NON?
  5. Redacta unhas instruccións para realizar primeiros auxilios: cómo desinfectar unha ferida, cortar unha pequena hemorraxia, unha queimadura,   se unha porción de comida obstrúe a tráquea, unha picadura dunha abella, unha lesión muscular…
  6. Responsabilidade dos peóns e dos ciclistas na rúa.

Enlaces

Os  Dereitos dos nen@s

http://www.rayuela.org/15.html

Hábitos saudables

http://www.vedoque.com/juegos/habitos-saludables.swf

Saúde e alimentación

http://www.educa.madrid.org/binary/367/files275/c/00/animaciones/a_fc08_00.html

http://www.educa.madrid.org/binary/367/files275/c/00/animaciones/a_fc07_00.html

Primeiros auxilios

http://ares.cnice.mec.es/ciengehi/c/02/animaciones/a_fc22_01.html

http://www.cruzroja.es/cre/2006_7_FR/matcurfad/juegoppaa/castellano/creuroja_cd.swf

Exercio físico e saúde

http://www.juntadeandalucia.es/averroes/averroes/html/adjuntos/2007/09/12/0017/indice.htm

https://www.citysalud.es/

Un programa de educación viaria para compartir

http://www.fundacioabertis.org/educacioviaria/ini.php

http://www.racceduca.es/

Para coñecer as sinais de tráfico:

http://www.fundacioabertis.org/educacioviaria/juego.php?juego=juego_CM_02_esp&ancho=860&alto=440

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071217_3_0110600&secuencia=false#

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizador-1/Visualizar/Visualizar.do?idioma=es&identificador=es_20071217_3_0110600&secuencia=false#

A bicicleta

4.-http://www.juntadeandalucia.es/averroes/recursos_informaticos/concurso2000/accesit_3/menuprueba.html

Etiquetas: , , , , ,

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Copyright © 2011-2020 O Souto dos Laretas All rights reserved.
This site is using the Desk Mess Mirrored theme, v2.5, from BuyNowShop.com.