FORA VERDE APOLONIA

Escrito por profekechu
3 de Abril de 2014 a las 8:35h

No colexio STA. Apolonia suspendeuse VERDE APOLONIA .Porque a

climatoloxia  din que vai a aver choiva asi que temos que des pedirnos

de VERDE APOLONIA porque todas as actividades eran ao  esterior.

P.M.F, M.P.N.

Los comentarios está cerrados.