A CALCITA

A calcita é un mineral do grupo dos Carbonatos, grupo V/B da clasificación de Strunz. Ás veces úsase como sinónima calcaria, aínda que é incorrecto pois esta é unha rocha máis que un mineral. O seu nome vén do latín Calx, que significa cal vivo. É o mineral máis estable que existe de carbonato de calcio, fronte aos outros dous polimorfos coa mesma fórmula química aínda que distinta estrutura cristalina: o aragonito e a vaterita, máis inestables e solubles.

Algúns hábitos da calcita son moi comúns e teñen unha ampla distribución por todo o planeta, calcúlase que aproximadamente o 4% en peso da cortiza terrestre é de calcita.

Presenta unha variedade enorme de formas e cores. Caracterízase pola súa relativamente baixa dureza (3 na escala de Mohs) e pola súa elevada reactividade inclusa con acedos febles, tales como o vinagre, ademais da mencionada prominente división en moitas variedades – describíronse centos – segundo as impurezas de ións metálicos que pode levar.

A mellor propiedade para identificar á calcita é o test do acedo, pois este mineral sempre produce efervescencia cos acedos. Pode empregarse como criterio para coñecer se o cemento de rochas areentas e conglomerados é de calcita.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.