OS ORGANISMOS PLURICELULARES

Un organismo pluricelular ou multicelular é aquel que está constituído por máis dunha célula as cales están diferenciadas para realizar funcións especializadas, en contraposición aos organismos unicelulares (protistas e bacterias, entre moitos outros) que reúnen todas súas as funcións vitais nunha única célula.

Un grupo de células diferenciadas de maneira similar que levan a cabo unha determinada función nun organismo multicelular coñécese como un tecido. Porén, nalgúns organismos unicelulares, como as mixobacterias, encóntranse células diferenciadas, aínda que a diferenciación é menos pronunciada que a que se encontra tipicamente en organismos pluricelulares.

Os organismos pluricelulares deben afrontar o problema de rexerar o organismo enteiro a partir de células xermolalles, obxecto de estudo pola bioloxía do desenvolvemento. A organización espacial das células diferenciadas como un todo estúdao a anatomía.

Os organismos pluricelulares poden sufrir cancro, cando falla a regulación do crecemento das células dentro do marco de desenvolvemento normal.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.