Os 5 reinos

O reino das moneras : agrupa organismos cuxas células amosan organización procariota.Son  unicelulares e as veces forman colonias.

O reino dos protoctistas : son organísmos eucariotas, unicelulares ou pluricelulares, son moi    sinxelos e nunca chegan a ter tecidos.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.